Client: Panasonic - Điện Máy Xanh
Director: Tony Lâm Hoàng
Production - Post: Điện Máy Xanh team
Animation: Utopia Creative Studio

Back to Top