Client: FrieslandCampina Vietnam
Creative & Production: UTOPIA Creative Studio
Director: Tony Lam Hoang​​​​​​​
Copywrite: Vân Anh Nhan
Art Director: Tâm Công
AD: Anh Trâm Huỳnh
Production Manager: Uyên Thư Quỷ Nhỏ
Producer: Kiều Phương Linh
D.O.P: Vũ Dương
Choreography: Hằng Tô
3D Animation by Colory
Back to Top